[נוער, מבוגרים]

תפילת אמהות בשלוש שפות שנכתבה בתקופת לחימה בעיר, ע"י שייח'ה איבתיסאם מחמיד ורבה תמר אלעד-אפלבום.

מקור: קהילת ציון

לתוכן מלא